เสริมดวงปีชง 2553

posted on 25 Mar 2010 16:25 by horasard

ปีชง

ปีขาล ปะทะ 50% โดยเฉพาะ 2493, 2529

ปีวอก ปะทะ 100% โดยเฉพาะปี 2487, 2511

ปีมะเส็ง ปะทะ 25% โดยเฉพาะปีมะเส็ง 2484,  2508, 2520

ปีกุน ปะทะ 25% โดยเฉพาะปีกุน 2491, 2502, 2538

เดือนชง 

5 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม (เดือน ขาล 50%)

5 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน (เดือน มะเส็ง 25%)

5 สิงหาคม - 4 กันยายน (เดือน วอก 100%)

5 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม (เดือน กุน 25%)  

เวลาที่ชง

ผู้ที่เกินในเวลา 03.01 - 05.00 น. (เวลาขาล 50%)

ผู้ที่เกินในเวลา 09.01 - 11.00 น. (เวลามะเส็ง 25%) 

ผู้ที่เกินในเวลา 15.01 - 17.00 น. (เวลาวอก 100%) 

ผู้ที่เกินในเวลา 21.01 - 23.00 น. (เวลากุน 25%) 

วิธีแก้ไข

ไปไหว้ไท้ส่วยที่วัดมังกร (วัดเหล่งเน่ยยี่) เพื่อเป็นศิริมงคล การไปสักการะเพื่อให้เป็นศิริมงคลนั้นเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ แต่ไม่ควรเกินวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2553

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.05 - 12.45 น. ให้เข้าวัดไปหาพระรดน้ำมนต์

ผู้ที่ปีเกิดชงรุนแรง เช่นปี 2487, 2511, 2529, 2502, 2538 ,2520 ไม่ควรไปร่วมงานศพ งานฝังศพตลอดปีนี้ โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพงานศพ ซึ่งถือว่าชง

ผู้ที่มีการชงปีเกิด ปีเกิดบ่งบอกถึงสุขภาพกาย และใจ สิ่งที่จะช่วยแก้ไขให้หนักเป็นเบาได้ คือการปรับย้ายที่นอนอ การเคลื่อนย้ายแตียง การย้ายห้องนอน การย้ายบ้าน ผู้ที่มีกำหนดการโยกย้ายบ้าน หรือการเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ก็จะเป็นโอกาสของบุญเก่าช่วยเกิดการโยกย้ายขึ้น (แต่ก็อย่าลืมดูทิศทางที่ดีด้วย) แต่ผู้ที่ไม่มีเกณฑ์ย้ายบ้านสิ่งที่ต้องทำ คือการเคลื่อนย้ายเตียงนอน โดยการเคลื่อนเตียงออกมาจากจุดที่ตั้งเดิม ปัดกวาดใต้เตียงใหสะอาด แล้วเคลื่อนเตียงกลับที่เดิม หรือจะถือโอกาสหมุนหัวเตียงหาทิศใหม่ก็ได้ (หากหาทิศที่ดีกว่าได้) แล้วดึงผ้าปูที่นอนอตลอดจนปลอกหมอนทุกใบ นำไปทิ้งขยะ (อย่าให้ใครนำผ้าปูที่นอน และปลอกหมอนใหม่ (ยังไม่เคยใช้) ปูเข้าที่ แต่ทั้งหมดนี้ต้องมีฤกษ์ยามที่ดี)

การหาวันปรับย้ายเตียง

โดยการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เกิดในปีมะเส็ง และปี วอก (ปีจีน) ให้ใช้วันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 09.05 - 10.45 น.

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เกิดในปีขาล และ กุน (ปีจีน) ให้ใช้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.05 - 14.45 น.

ในกรณีที่มีการชงในชะตาชีวิตมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปสิ่งที่จะช่วยท่านได้คือการเดินทางข้ามน้ำ หรือข้ามทะเลก็ได้ (ไปต่างประเทศ)

การแก้ไขในกรณีที่มีการชงอย่างรุนแรง

วิธีข้าม โดยการหาจุดที่จะข้ามจะเป็นแม่น้ำหรือคลองก็ใช้ได้ทั้งสิ้น ขอให้น้ำมีการเคลื่อนไหว การข้ามต้องข้ามให้ครบ 3 รอบ โดยข้ามไปด้วยเรือ(เรืออะไรก็ได้) เมื่อไปถึงฝั่งตรงข้าม ห้ามนั่งเรือกลับมาให้เดินหรือนั่งรถกลับมากก็ได้ ทำจนครบ 3 รอบ

ฤกษ์วันข้ามน้ำ

โดยการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เกิดในปีมะเส็ง และวอก (ปีจีน) ให้ใช้วันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 09.05 – 10.45 น.

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เกิดในปีขาล และกุน (ปีจีน) ให้ใช้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.05 – 12.45 น.

โหวงเฮ้ง

ราศีทั้ง 5

1. ราศีที่ใบหู ร่างกายที่แข็งแรง และบ่งบอกถึง ชื่อเสียง

2. ราศีที่หน้าผาก โอกาส ชื่อเสียง เคราะห์ ความสำเร็จ

3. ราศีที่ดวงตา เงิน ความร่ำรวย การสูญเสีย

4. ราศีที่ปลายจมูก โชคลาภ

5. ราศีที่ปาก บอกล่วงหน้าถึงสุขภาพ การเจ็บป่วย

ชะตาดิน

ภูมิทัศน์ เป็นหัวใจโดยรวม ของฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น

1. ภูมิทัศน์ระยะไกล บ่งบอกถึงอนาคต

2. ภูมิทัศน์ภายนอก บ่งบอกความเป็นไป 1-3 ปี

3. ภูมิทัศน์ภายใน บ่งบอกถึงปัจจุบัน

ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปในปี 2553

ประเทศไทย ในปี 2553 เราเรียกปีนี้ว่าเป็นปีขาลธาตุไม้ โดยเริ่มการเปลี่ยนเข้าปีขาลธาตุไม้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 06.45 น. จะถือเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ ปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้ง การแย่งชิงอำนาจโดยมีเหตุผลจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวในทิศทางที่ดี สถาบันการเงินมีการแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อ ตลาดหุ้นสวิงขึ้นลง ตามการกระทำของนักลงทุนรายใหญ่ เกิดดรคระบาดกลับมาอีก แผ่นดินประสพภัยแล้งอย่างรุนแรง น้ำมันราคาแพง ทองคำราคาสูง ปลายปีมีพายุหลายลูกพัดเข้า เกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ เกิดอากาศหนาวกว่าหลายปีที่ผ่านมา

ประเทศอเมริกา อเมริกาปี 2010 เป็นปีแห่งภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อากศหนาว และร้อนถึงขั้นทำร้ายให้คนเสียชีวิตได้ สถานบันการเงินค่อยๆ ดีขึ้น

ประเทศจีน ประเทศจีนยังคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินมีความอ่อนตัวลง มีการปรับอัตราค่าเงินหยวน เกิดภัยพิบัติหลายครั้ง บางพื้นที่แห้งแล้ง บางพื้นที่น้ำท่วม เกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่มมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก คนขาดแคลนอาหาร จีนจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของบางประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น เศรษฐกินโดยรวมดีขึ้น การส่งสินค้าไปขายยังทั่วโลกนำมาซึ่งการเจริญทางเศรษฐกิจ เกิดภัยธรรมชาติหลายครั้งมีเครื่องบินตก มีผู้เสียชีวิตหลายคน (ในช่วงกันยายน - ตุลาคม)

 

 

Comment

Comment:

Tweet