ราศี มังกร (22 ธันวาคม - 19 มกราคม)

จุดเด่น 

          1. อ่านคนเก่ง มีลางสังหรณ์แม่นยำ 
          2. วางตัวดี ยากที่ใครอ่านออก 
          3. มีอารมณ์ขัน มีวาทศิลป์ 
          4. มีความนอบน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส 
          5.. มีความซื่อตรง และยุติธรรม 
          6. รอบคอบ ละเอียดอ่อน 
          7. ใจบุญสุนทาน มีความรอบรู้ รักพ่อแม่พี่น้องมาก 
          8. เข้มแข็งแกร่งกล้า แม้จะเป็นคนอ่อนไหวง่าย

จุดด้อย 

          1. เจ็บปวดง่าย ยากจะลืมเลือน หรือให้อภัยคนที่ทำร้ายตน 
          2. ชอบผูกมิตรกับคน แต่ไม่ชอบคบใครจริงจัง 
          3. ชอบแสดงความสดใสร่าเริง ทั้งที่ในใจรู้สึกโดดเดี่ยว 
          4. ทนไม่ได้กับการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการดูถูก 
          5. ยึดมั่นในหน้าที่ จนไม่มีเวลาใช้ชีวิตแบบที่ปรารถนา 
          6. ใช้จ่ายเงินเก่ง 
          7. เชื่อว่าตนเองถูกเสมอ

ราศีกุมภ์ (20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์)

จุด เด่น 
 

          1. มีความเป็นเพื่อนให้ทุกคนอย่างไม่เลือก 
          2.. ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน  มีจุดยืนที่มั่นคง 
          3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่เคยดับมอด 
          4. เด็ดเดี่ยว ไม่ท้อแท้ 
          5. กล้าได้กล้าเสีย แก้ปัญหาเก่ง ไม่ตื่นตกใจง่าย 
          6. รู้จักกาลเทศะ 
          7. สร้างจุดสนใจได้ดีเสมอ สร้างความประทับใจให้กับทุกคน 
          8. สุขุมเยือกเย็น ไม่เคยทำอะไรสะเพร่า 

จุดด้อย 

          1. ต่อต้านกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง จนบางครั้งก้าวร้าว 
          2. ไม่ลงให้ใครง่ายๆ 
          3. ไม่แสดงความคิดเห็นของตน แต่เก็บเกี่ยวความคิดของผู้อื่น 
          4. ชอบเสี่ยง ทั้งที่ไม่มีความมั่นใจเลย 
          5. ไม่ทนกับคนที่ตนคิดว่าไร้สาระ 
          6. ไม่ชอบแสดงออกทางอารมณ์ แม้แต่จะทำสิ่งที่ดีๆ ให้กับคนที่ตนรัก 
          7. คาดหวังสูงกับความเป็นคนมีเสน่ห์ และเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง 
          8. ชอบคิด ชอบวางแผน แต่ไม่ชอบลงมือทำ 

ราศีมีน (19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม)

จุด เด่น 

          1. สามารถดึงเอาความเพ้อฝันมาใช้สร้างสรรค์ได้ 
          2. ปรับตัวได้ดี รู้จักรอมชอม แม้จะฝืนใจตนเองบ้าง 
          3. วางตัวดี รู้จักพูดจา เป็นผู้ฟังที่ดี 
          4. ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่นแม้จะไม่เห็นชอบด้วยก็ตาม 
          5. ไม่เรียกร้องความโดดเด่น ไม่ยึดติดว่าตนต้องเป็นผู้นำ 
          6. มีความอดทน มีศักยภาพที่ไขว้คว้าความสำเร็จ 
          7. ฉลาด และรู้จักใช้โอกาส  

จุด ด้อย 

          1. อารมณ์เปราะบาง 
          2. สับสน และเครียดได้สูงเพียงเพราะอารมณ์อ่อนไหวของตน 
          3. ไม่กล้าทำในสิ่งที่ลึกๆ ปรารถนา 
          4. ชอบหลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริง 
          5. พอใจที่จะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการมากกว่าโลก แห่งความจริง 
          6. ชอบหนีปัญหาของตนเอง ทั้งที่สามารถให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ 
          7. ไม่ชอบงานหนัก หรือภาวะที่บังคับให้ต้องรับผิดชอบสูง 
          8. ขาดมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับชีวิต 

ราศีเมษ (21 มีนาคม - 19 เมษายน)

จุด เด่น 

          1. มีกำลังใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยง่ายๆ 
          2. มีน้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้าง 
          3. รู้จักสร้างความสดชื่นรื่นรมย์อยู่เสมอ 
          4. เป็นผู้นำที่ดีมีความยุติธรรม และซื่อตรงสูง 
          5. มีความคิดริเริ่มรักอิสระ 
          6. วางจุดหมายของตัวเองไว้ทุกระยะ 
          7. สนใจใฝ่รู้ มุ่งไปที่ความสำเร็จมากกว่าเงิน 
          8. กล้าสู้ปัญหา ยอมรับความกดดันได้ดี 

จุดด้อย 

          1. เชื่อแต่ความคิด และมุมมองของตนเอง 
          2. หลงตนเอง ต้องการเป็นหนึ่งเสมอ 
          3. อยากควบคุมความคิดคนอื่น เผด็จการพอตัว 
          4. บางครั้งก้าวร้าว และไม่ไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง 
          5. อ่านคนไม่เก่ง แต่ชอบแข่งขัน และชอบเอาชนะ 
          6. กลัวคนไม่ยอมรับ 
          7. เก็บเงินไม่เก่ง 
          8. ไม่ค่อยอดทน ไม่ชอบอยู่กับความซ้ำซากเป็นเวลานาน 

ราศีพฤษภ (20 เมษายน - 20 พฤษภาคม)

จุด เด่น 

          1. มีความบากบั่นสูง ยากที่จะยอมแพ้ หรือเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเอง 
          2. เป็นคนมีจิตใจดี ให้เกียรติให้ความ สำคัญแก่คนอื่นเสมอ 
          3. เป็นคนจริงใจ รักมั่นคง รักครอบครัวรักเพื่อนอย่างแท้จริง 
          4. สามารถเก็บความรู้สึกเกรี้ยวกราดไว้ได้ ยากที่จะแสดงออกว่าไม่พอใจใคร 
          5. สามารถจัดการชีวิตให้มีระเบียบวินัยอย่างพอเหมาะ 
          6. เป็นคนมีเหตุผล พูดจริง ทำจริง และไม่ไขว่คว้าในสิ่งที่เกินตัว 
          7. มักไตร่ตรองให้รอบคอบอยู่เสมอ 
          8. เป็นคนสุภาพนอบน้อม ไม่ใจร้อนวู่วาม 

จุดด้อย 

          1. คิด และทำอะไรช้า 
          2. อยากทำตามความคิดตนมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะฟังคนอื่น 
          3. โกธรได้ง่าย แต่หายยาก 
          4. ยอม ทุ่มเทเงินทองให้กับสิ่งที่ชอบ 
          5. เจ้าระเบียบ ไม่ชอบให้ใครยุ่งกับคนของตน 
          6. ไม่ชอบที่จะให้เพื่อนพ้อง พี่น้องชื่นชมใครไปกว่าตน 

ราศีเมถุน (21  พฤษภาคม - 20 มิถุนายน)

จุด เด่น 

          1. มีความสดใสร่าเริง และมีอารมณ์ขันเสมอ 
          2. ช่างคิด ช่างสังเกต 
          3. ฉลาด คิดเร็วตัดสินใจเร็ว  และไม่ชอบหยุด นิ่ง 
          4. ไหวพริบดี  สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตเอง 
          5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการวางแผน 
          6. รักการเรียนรู้  สนุกที่จะหา ประสบการณ์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 
          7. สามารถ ให้ความช่วยเหลือ  คำปรึกษา คำแนะนำแก่คนรอบข้างได้ 
          8. เก็บความรู้สึกดี มักไม่แสดงความรู้สึกโกรธออกมา 

จุด ด้อย 

          1. ขาดความมุ่งมั่น และไม่อดทน  ไม่มีความหนักแน่น 
          2. ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน 
          3. เป็นคนเบื่อง่าย  ขาดความจริงจังทั้งที่เป็นคนมีความทะยาน 
          4. แม้จะเป็นคนคิดการณ์ไกล  แต่ ไม่ชอบที่จะทำ มักวางมือเสียง่ายๆ 
          5. กล้า คิด  กล้าทำแต่จริงๆ แล้วขาดความรอบครอบ 
          6. ไม่ตรงต่อเวลานัก ไม่ต้องการความรับผิดชอบสูง 
          7. ขาดพลังในการควบคุมตน 

ราศีกรกฎ (21  มิถุนายน - 22 กรกฎาคม)

จุด เด่น 

          1. เป็นคนมีจิตใจดี ไม่เคยคิดเบียดเบียนทำร้ายใคร 
          2. สนใจเรื่อง แสวงหาความมั่นคงในชีวิตความสำเร็จ และความก้าวหน้ามากกว่าปล่อยชีวิตไป เรื่ื่อยๆ 
          3. รักบ้าน  รักครอบครัว รักเพื่อน 
          4.. มีความจำดี มีความรับผิดชอบสูง 
          5. ขยันขันแข็ง ไม่เหลวไหล 
          6. ยอมรับระบบระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง 
          7. ยืนหยัดตามลำพังได้ด้วยตัวของตัวเองหากต้องเผชิญกับปัญหา 
          8. มีความละเมียดละไม  ใฝ่หาความ สุนทรีในชีวิต

จุดด้อย 

          1. อ่อนไหวเกินไป เจ็บปวดง่าย เจ้าอารมณ์ 
          2. ขาดเหตุผลเข้มงวดกับคนใกล้ตัวเกินไป 
          3. ช่างหวาดระแวง และวิตกกังวลเกินควร 
          4. บางครั้งก้าวร้าวเพราะยึดมั่นในความคิดของตนเกินไป 
          5. ควบคุมอารมณ์ไม่ได ทั้งที่ไม่คิดจะทำร้ายใครเลย 
          6. ไม่มีความกล้าได้ กล้าเสี่ยงเท่าใด 
          7. มักมองโลกในแง่ร้าย และตัดสินใจเรื่องราวในแง่ลบเสมอ 

ราศีสิงห์ (23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม)

จุด เด่น 

          1. เป็นคนใจกว้าง และมีน้ำใจ 
          2. ไม่ดึงตัวเองลงไปในความเครียด รู้จักสร้างความรื่นรมย์ให้ตนเอง และคนรอบข้าง 
          3. เป็นคนที่มีระเบียบในการใช้ชีวิต 
          4. มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
          5. มีความมั่นอกมั่นใจ และเป็นตัวเองสูง 
          6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าพูด กล้าทำ กล้าเสี่ยง 
          7. ไม่หวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
          8. ไม่ยอมล้มเหลวหรือ พ่ายแพ้

จุดด้อย 

          1. บางครั้งทรนงจนไม่ยอมขอโทษ ทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิด 
          2. ชอบให้ทุกคนยกย่อง เอาอกเอาใจ ต้องการการยอมรับมากไป 
          3. ให้ความสำคัญกับการเที่ยวเตร่มากกว่าการมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง 
          4. การเลือกคบคนมากเกินไปจนดูเหมือนดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่า 
          5. ชอบโอ้อวด และหน้าใหญ่ในบางครั้ง 
          6. วู่วามใจร้อนไร้เหตุผล 
          7. มักเห็นแก่ความต้องการของตนเป็นใหญ่เสมอ 
          8. กล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่ขาดความรอบครอบ

ราศีกันย์ (23 สิงหาคม - 22 กันยายน)

จุด เด่น 

          1. ซื่อสัตย์ภักดี มีความตั้งใจจริงไม่เอาเปรียบใคร 
          2. มีความรับผิดชอบสูง ควาตั้งใจสูง 
          3. ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักออมเงิน 
          4. เก่งกาจในการติดต่อสื่อสาร การคิด การวิเคราะห์ และการเก็บรายละเอียด 
          5. สามารถปรับตัวได้ไม่เบื่อหน่าย มีความอดทนสูง 
          6. เก่งด้านการจัดการ มีมาตรฐานในชีวิต 
          7. มีความทะเยอทะยานมีเป้า หมายในชีวิตชัดเจน 

จุดด้อย 

          1. ไม่เชื่อถือ และไม่วางใจใครเหมือนกับที่คนอื่นวางใจตน 
          2. เข้มงวด เจ้าระเบียบ จุกจิก จู้จี้ 
          3. มีความบากบั่นสูงแต่บาง ครั้งก็ดันทุรังโดยไร้เหตุผล 
          4. ด้วยความสามารถในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้บ่อยครั้งช่างตำหนิติเตียนผู้คน 
          5. มักมีลับลมคมนัยเก็บความรู้สึก และความคิดที่แท้จริงของตนไว้ไม่แสดงออกมา 
          6. มักหวังสิ่งตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
          7. เป็นคนเอาใจยาก

ราศีตุลย์ (23 กันยายน - 22 ตุลาคม)

จุดเด่น 

          1. มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตของตนเอง รู้จักวางเป้าหมาย และวางแผนอยู่เสมอ 
          2. ดูแลชีวิตตนเองให้มีความสุขเสมอ 
          3. มีวาทศิลป์ มีคารมคมคาย รู้จักการเจรจาต่อรองได้เยี่ยม 
          4. ไม่ทำตัวขวางโลก 
          5. มีความเป็นผู้นำ 
          6. อ่อนโยน แคร์ความรู้สึกของผู้อื่น 
          7. มนุษย์พันธ์ดีเยี่ยม ค่อนข้างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเอง

จุด ด้อย 

          1. การตัดสินใจไม่เด็ดขาด เพราะมักเกิดการโลเล ไม่มั่นใจในตนเอง 
          2. ปรารถนาความเป็นหนึ่งมากจนเกินไป บางครั้งอาจผิดหวัง และอิจฉาผู้อื่นได้ 
          3. บางครั้งสุขุมเกินไปจนดูเหมือนเป็นคนเฉื่อยช้า 
          4. ยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่จนไม่ประนีประนอมให้เกิดความยืดหยุ่นบาง 
          5. มีความอ่อนไหวน้อยใจ มากพอๆ  กับความยโส 

ราศีพิจิก (23 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน)

จุด เด่น 

          1. เป็นคนมีระเบียบวินัยและวางมาตรฐานให้กับชีวิตของตน อย่างเคร่งครัด 
          2. ไม่ชอบให้ใครเข้า มาในโลกส่วนตัวของตนเอง 
          3. มีความทรงจำเยี่ยม มีสมาธิดี มีความรับผิดชอบ 
          4. มีน้ำใจไมตรี ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ชอบการประจบ 
          5. เป็นคมมีไหวพริบ 
          6. รู้จักใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด 
          7. มีจุดยืน และเป้าหมายเด่นชัด

จุดด้อย 

          1. ค่อนข้างเข้มงวดกับตนเองและคนอื่นมากไป 
          2. บางครั้งดูหมิ่นผู้อื่นอยู่ในใจ และยากที่จะไว้ใจใคร 
          3. โมโหร้าย หวาดระแวง  ยากที่จะประนีประนอม 
          4. แม้จะไม่ทำร้ายใครก่อน แต่ก็มักจะตอบโต้ด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงอย่างจริงจัง 
          5. สามารถที่จะลืมความอ่อนโยนกลายเป็นคนก้าวร้าวได้ถ้าไม่พอใจ 

ราศีธนู (22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม)

จุดเด่น
 

          1. มีแนวคิดที่ชัดเจน มีหลักปรัชญาในการ ดูแลชีวิต 
          2. มีอารมณ์ขันเสมอ ไม่เครียดง่าย 
          3. ปรับตัวได้ดีมองการณ์ไกล 
          4. กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่เสมอ 
          5. เข้าใจ และเห็นใจผู้อื่น 
          6. ตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง 

จุดด้อย 

          1. เก่งหลายอย่างแต่ไม่มุ่งมั่นซะอย่าง 
          2. มักเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นจนท้อ 
          3. ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่เก่งเรื่องวางแผน 
          4. เก็บเงินไม่เก่ง 
          5.ทนไม่ได้หากถูกมองว่าไม่ชื่อตรง จะก้าวร้าวถ้าไม่ได้ดั่งใจ 
          6. บางครั้งใจแคบ ไม่รู้จักกาลเทศะ 
          7. ไว้ใจคนง่าย ชอบโต้คารม ชอบอวดความคิดตน 
          8. แม้ปัญญาดีแต่ขาดไหวพริบ

Comment

Comment:

Tweet

ตรงแฮะ ราศีเมษsad smile sad smile sad smile

#2 By เฟย์ on 2010-03-25 15:30

ราศีพฤษภตรงกับผมเลยนะเนี่ย แม่นจริงๆ

#1 By Talez Blood Bringer on 2010-03-25 15:24