เมื่อ 2  ปีที่ผ่านมา  ชาวราศีตุลย์มีโอกาสหลายอย่าง มีความสำเร็จที่น่าจะเกิดขึ้นหลายอย่าง  แต่วิบากกรรมแห่งชะตากรรม ทำให้หลายอย่างไม่สามารถขยับไปข้างหน้า  ทำให้อึดอัดมีความไม่สบายใจ จากนี้จะเหมือนเสือติดปีก  แต่จะโดดเด่นเป็นสง่ามีกำลังวังชาแค่ช่วงมกราคมถึงเมษายน หลังจากนั้นเหมือนเริ่มต้น  เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดในราศีตุลย์มีมุมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีและทางเดินของชีวิตโดยที่ตัวเองจะเป็นผู้ลิขิตหรือเป็นผู้สร้าง  แปลว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นคนที่จะคิดจะทำอะไรเป็นของตัวเอง  จึงประสบความส ำเร็จมากกว่าลูกน้องลูกจ้างในองค์กรหน่วยงาน คนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการกับการเรียนจะประสบความสำเร็จ  เตรียมได้ยินได้ฟังข่าวดี เมษายนถึงธันวาคมการเรียนมีอุปสรรคหนักหนาสาหัส ให้อดทน  ตั้งใจให้ต่อสู้ และจะมีความสำเร็จตามมา งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ติดต่อพบปะ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการทุกประเภท  จะมีมุมที่ประสบความสำเร็จ เพราะชาวราศีตุลย์ถนัด ชาวราศีตุลย์เป็นคนชอบดนตรี ศิลปะ  เป็นคนมี Art of Life, Art of Love  แปลว่ามีมุมของชีวิตที่จะทำเรื่องราวในทางสร้างสรร ตั้งแต่ปลายปีที่  2552 และจะมาประสบความสำเร็จถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงมกราคมถึงเมษายน  แต่หลังจากเมษายนจนถึงธันวาคมโดยประมาณ เหนื่อยหนัก ต้องต่อสู้ ต้องบุกเบิก  ต้องบุกบัน ถ้าเป็นคนตั้งใจดี คิดดีและทำดี อย่าได้กลัวในสิ่งใด  รับรองไปได้มั่นคงและแน่นอน จะเจอคนรักจากการทำงาน คนรักจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องการงาน  ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและโดดเด่น หากมีคนรัก คนรักจะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบาย  ในช่วงมีนาคม ต้องดูแลคนรักให้ดี ปีนี้จะมีโอกาสที่จะได้คนรัก คนถูกใจ  ถ้ายังเป็นโสด การแต่งงานอาจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ประเด็นสำคัญคือจะแต่งกับงาน  เรื่องราวของความรักในปีนี้ มีมุมหรือเรื่องให้น่าชื่นใจอย่างแน่นอน ปีนี้จะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างและซึมลึก  ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม ไปหาหมอให้ตรวจร่างกาย เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ ตับไตไส้พุง  ทางเดินอาหาร ลมในกระเพาะ ลมในลำไส้ จะมีปํญหาอยู่พอสมควร เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ  และอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพ ปีนี้อยากให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับทอง  คือไปกราบหลวงพ่อพระทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม หรือหลวงพ่อพระพุทธรูปอู่ทอง


Comment

Comment:

Tweet